Nagbukas ang Apple ng programa sa pag-aayos para sa iPhone 6s na hindi mag-o-on