Gusto mo bang mabawi ang isang na-uninstall na app mula sa iyong iPhone o iPad? para magawa mo