Hindi pa rin nililinaw ng bagong trailer para sa 'Servant' ang plot ng serye