Ang dahilan kung bakit mas gusto ng mga influencer ang iPhone kaysa sa Android

. Gayunpaman, mga taon pagkatapos magsimulang matukoy ang mga problemang ito, wala pa ring tunay na solusyon.